publicatiereeks gevaarlijke stoffen

De Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (afgekort PGS) bestaat uit ruim 35 richtlijnen en is van toepassing voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken. De PGS-richtlijnen worden gevormd door de wettelijke kaders. In de PGS-richtlijnen wordt op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en brandveiligheid. Met onze specialistische kennis van de verschillende PGS-richtlijnen en bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid kunnen wij u ondersteunen in deze complexe materie.

Hieronder zijn een aantal diensten weergegeven die relatie hebben met de PGS-richtlijnen.

uitgangspuntendocument (UPD) PGS 15
In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Afhankelijk van de hoeveelheid opslag van gevaarlijke stoffen wordt bepaald welk beschermingsniveau vereist is.

Wanneer in een opslagvoorziening meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en het zwaarste beschermingsniveau 1 is van toepassing waarbij een branddetectie- en brandblussysteem vereist is, moet een uitgangspuntendocument (UPD) worden opgesteld. Het UPD moet worden opgesteld overeenkomstig het geldende CCV-inspectieschema.

Met onze specialistische kennis van de PGS 15, de bouwkundige brandveiligheid en de verschillende branddetectie- en brandblussystemen kunnen wij voor uw specifieke bedrijfsvoering een op maat geschreven UPD leveren. Een UPD van CBRA voldoet aan de eisen welke worden gesteld in het geldende CCV-inspectieschema.

PGS 15 beoordeling voor nieuwbouw
In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor nieuw te bouwen PGS-15 opslagvoorzieningen kunnen wij een beoordeling uitvoering op basis van de geldende regelgeving vanuit de PGS 15. Deze rapportage geeft inzicht in de geldende eisen waaraan moet worden voldaan voor vergunningsverlening. Alle aspecten zoals bijvoorbeeld: bluswater- en productopvang, explosie veiligheid, branddetectie- en brandblussystemen komen aan bod.

Met onze specialistische kennis van de PGS 15, de bouwkundige brandveiligheid en de verschillende branddetectie- en brandblussystemen kunnen wij voor uw specifieke bedrijfsvoering een goed onderbouwde beoordeling leveren.

Een PGS 15 beoordeling kunnen wij uitvoeren op basis van de volledige PGS 15 of op basis van de aangestuurde artikelen vanuit de activiteitenregeling milieubeheer.

PGS 15 beoordeling voor bestaande bouw
In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor bestaande PGS 15 opslagvoorzieningen kan het noodzakelijk zijn om een beoordeling uit te voeren (GAP-analyse) waarbij de verschillen tussen uw bestaande opslagvoorziening op basis van de oude CPR 15 of PGS 15 versie 2011 en de huidige PGS 15 versie 2016 inzichtelijk te maken. Door deze verschillen inzichtelijk te maken kan er worden beoordeeld of het noodzakelijk is om onderdelen aan te passen. Wij staan voor een pragmatische aanpak, bij het niet voldoen aan de laatste eisen geven wij een advies op maat waarmee u verder kunt.

Vanuit de PGS 15 is het vereist om 5 jaarlijks uw uitgangspuntendocument te beoordelen. Deze beoordeling dient ervoor om eventuele wijzigingen in regelgeving en gebruik inzichtelijk te maken, vervolgens kan in overleg met de betrokken eisende partijen worden besloten welke maatregelen of gelijkwaardigheden moeten worden getroffen.

Met onze specialistische kennis van de PGS 15, de bouwkundige brandveiligheid en de verschillende branddetectie- en brandblussystemen kunnen wij voor uw specifieke bedrijfsvoering een goed onderbouwde beoordeling leveren.

uitgangspuntendocument (UPD) PGS 29
In de PGS 29 zijn de regels opgenomen voor de opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Afhankelijk van de classificatie van de opgeslagen stof, de uitvoering en de locatie van zowel de tank als de eventuele tankput wordt bepaald welke maatregelen vereist zijn.

Wanneer de toepassing van een branddetectie- en brandblussysteem vereist is moet een uitgangspuntendocument (UPD) worden opgesteld.

Met onze specialistische kennis van de PGS 29, de bouwkundige brandveiligheid en de verschillende branddetectie- en brandblussystemen op basis van de NFPA standards kunnen wij voor uw specifieke bedrijfsvoering een op maat geschreven UPD leveren. Een UPD van CBRA voldoet aan de eisen welke worden gesteld in het geldende CCV-inspectieschema.

cbra noord | Smidsstraat 5 | 8601 WB Sneek

cbra west | Baanstraat 17 | 3111 KM Schiedam

Klaas Jan de Boer | 06 1553 2662 | kb@cbra.nl

Bart Rienstra | 06 1553 5545 | br@cbra.nl

cbra bv | info@cbra.nl | KvK nr. 69569738

algemene voorwaarden | privacy verklaring